Udruženje stanara doma ima ogromnu podršku i pomoć u radu od Ustanove Dom za odrasla invalidna lica.
Naš bilten "Pogledi"

Početna strana
O nama
Dešavanja
Predstoji...
Hronologija dogadjaja
Foto album
Video album
Drugi o nama
Korisni linkovi
Kontakt
Naš bilten

Facebook


Programske aktivnosti Udruženja od početka 2006. god. finansira MINRZS (Sektor za osobe sa invaliditetom)

 

Tekstovi iz drugih brojeva >>>

Iz biltena broj 9...

INTERVJU...

Gospodin Vladimir Čitaković zamenik diretkora programa ''Handicap International'' u Srbiji, ljubazno se odazvao našem pozivu da predstavi našim čitaocima rad i iskustva u poslednjih deset godina na ovim područjima i neke buduće planove, ove francuske nevladine humanitarne organizacije.

Pogledi: Ove godine se navršava dve decenije postojanja nevladine organzacije ''Handicap International'', kao i decenija prisustva na ovim prostorima. S obzirom da ste prisutni u još 40 zemalja sveta, da li je vaša praksa da tako dugo ostajete na jednom području ili je ovo izuzetak?
Vladimir Čitaković: ''Handicap International'' (HI) je nevladina organizacija (NVO) koja se prvenstveno bavi dugoročnim, razvojnim projektima, koji se po pravilu protežu na više godina. Na žalost, u SRJ je HI od samog početka pokušavao da odgovori na najurgentnije potrebe osoba sa invaliditetom, tako da smo se nalazili u jednom produženom vanrednom stanju, i daleko manje smo se bavili nekim razvojnim problemima. Danas se situacija donekle menja, pa se i aktivnosti HI sve više baziraju na saradnji sa lokalnim partnerima i zajedničkom razvoju projakata i aktivnosti. Ipak, moglo bi se reći da je višegodišnje zadržavanje u jednoj zemlji za HI pre pravilo nego izuzetak.

Pogledi: Program psihosocijalne podrške pod nazivom ''Živeti uspravno'' imao je cilj da kroz edukativne seminare obuči stručnjake raznih profila koji bi kasnije radili sa osobama sa invaliditetom , s tim da im ojačaju psihosocijalni imunitet. Vrlo je nezahvalno ocenjivati rezultate tih programa, ali neki pokazatelji su vidljivi da idu uzlaznom putanjom. Da li ste zadovoljni dosadašnjim radom i šta dalje?
Vladimir Čitaković: Izuzetno smo zadovoljni dosadašnjim radom naših prijatelja u savetovalištima »Živeti uspravno«, a što je još važnije zadovoljni su i korisnici njihovih usluga i saradnici iz udruženja osoba sa invaliditetom, kao i članovi njihovih porodica. Ako se prisetimo vremena od pre godinu ipo dana (prva savetovališta su počela da rade u septembru 2000), spektar aktivnosti je danas proširen, prisutan je veliki broj izuzetno motivisanih i predanih volontera u svakom savetovalištu, a kontakti koji se ostvaruju sa lokalnom zajednicom su sve dublji i plodotvorniji. Tri od šest savetovališta su se prethodnih meseci registrovala kao nevladine organizacije, a mi se nadamo da će i ostali uskoro krenuti tim putem.

Pogledi: Mislite li da je Operativno telo koje čine Ministarstvo za socijalna pitanja, Koordinacioni odbor republičkih invalidskih organizacija i ''Handicap International'' opravdao svoje postojanje što se od njega očekivalo?
Vladimir Čitaković: Kao i sve što je novo, Operativno telo je imalo jedan period prilagođavanja i uigravanja, koji je trajao nekoliko meseci. Na okruglom stolu organizovanom 7.decembra 2001. od strane Ministarstva za socijalna pitanja Republike Srbije, Koordinacionog odbora republičkih invalidskih organizacija i HI, napravljena je rekapitulacija aktivnosti u prethodnoj godini, i zaključeno je da s obzirom na dugoročne ciljeve postignuti rezultati jesu ohrabrujući, ali naravno ostaje i dosta stvari koje treba uraditi u periodu koji je pred nama. Ono što je značajno za HI jeste da ideja o neophodnosti partnerstva između osoba sa invaliditetom i njihovih organizacija, države i nevladinih organizacija ili stručnih službi i agencija dobija sve više pristalica, kao neophodan preduslov za efikasno i dugoročno rešavanje problema u ovoj oblasti.

Pogledi: 1996 godine prvi put ste počeli saradnju sa jednom invalidskom organizacijom. To je bilo Udruženje paraplegičara Srbije. Da li je to zato što su oni bili prodorni i konkretniji ili je to bila neka druga okolnost?
Vladimir Čitaković: Udruženja paraplegičara, kao i njihov Savez, sa kojima smo uspostavili kontakte na početku, su bile mlade organizacije veoma otvorene za saradnju. HI je dosta naučio kroz tu saradnju, i to nam je poslužilo kao osnova da donesemo odluku da te aktivnosti proširimo i na druge Saveze i udruženja organizacija osoba sa telesnim invaliditetom, što se desilo 1999. godine. Tokom prošle godine HI je imao razne oblike saradnje i kontakte sa preko 80 udruženja osoba sa telesnim invaliditetom u Srbiji.

Pogledi: Ljudi iz invalidskih organizacija rado sarađuju sa vama i imaju visoko mišljenje o vašoj organizaciji. Da li je to zbog vaših metoda rada, principa i korektnost ili sam pristup invalidima kao ljudima ravnim sebi, a možda oboje?
Vladimir Čitaković: To je uvek prijatno čuti, i hvala vam na lepim rečima. HI pristupa osobama sa invaliditetom na isti način na koji pristupa partnerima u bilo kojoj drugoj oblasti, tj. za nas nije najvažnije to što su oni invalidi, već nas zanimaju njihove ideje, projekti, inicijative, kritike. Jedan od osnovnih principa na kojima se zasnivaju Standardna pravila Ujedinjenih nacija za izjednačavanje mogućnosti za osobe sa invaliditetom, kao i mnogi drugi dokumenti koji se tiču položaja i prava osoba sa invaliditetom, jeste princip nediskriminacije. On je namerno definisan kao negacija, upravo sa idejom da se naglasi da ne sme biti ni negativne (mada je diskriminacija po definiciji negativna pojava) ali ni pozitivne diskriminacije, već da se osobe sa invaliditetom moraju tretirati kao ravnopravni članovi zajednice koji potpuno preuzimaju svoje građanske odgovornosti.

Pogledi: Zahvaljući vašim metodama rada i konkretnim primerima, uklanjanjem arhitektonskih barijera, poput lifta i rampe u Kulturnom centru Beograda. Može se slobodno reći da invalidi velikim koracima izlaze iz poluilegale. Kakvi su dalji planovi u tom pravcu?
Vladimir Čitaković: Akcija koju pominjete je izvedena prošle godine u okviru projekta koji je finansirao Biro za humanitarnu pomoć Evropske Unije (ECHO), i to je bila naša podrška inicijativi nekih beogradskih udruženja i Kulturnog centra Beograda. Bilo bi dobro da se što više kulturnih, ali i drugih ustanova uključi u ovakve akcije, a isto tako i da se animira javnost na probleme koje ljudi koji koriste različita pomagala imaju kada hoće da odu u bioskop, u prodavnicu, u poštu ili čak i kod lekara. Kada budemo viđali ljude u invalidskim kolicima kako izlaze iz pozorišta ili bez problema se kreću nekom od centralnih beogradskih ulica, moći ćemo da kažemo da smo zaista nešto postigli. Ali to je problem koji će morati da rešava društvo u celini, uz učešće svih zainteresovanih.

Pogledi: Vaša humanitarna organizacija je prisutna i u Domu za telesno invalidna lica, kako ocenjujete tu saradnju?
Vladimir Čitaković: Naša saradnja u poslednje dve godine ide uzlaznom linijom, i nadam se da će se tako nastaviti i ubuduće. HI je podržao neke projekte koje su pripremili i sprovodili korisnici Doma, a imamo i veoma lepu saradnju sa zaposlenima u ovoj kući. Očekujem da će se naša saradnja i ubuduće najviše odvijati preko projekata koji bi predlagali korisnici Doma u saradnji sa udruženjima ili nekim nevladinim organizacijama.

Pogledi: Da li ste i pre rada u ''Handicap International'' radili sa telesno invalidnim licima? Kakvi su vaši utisci i dosadašnja iskustva o toj saradnji?
Vladimir Čitaković: Ne, tek kada sam počeo da radim u ''Handicap International'', počeo sam da intenzivnije sarađujem sa osobama sa invaliditetom. Iskustva su dobra, ali ne bih hteo da generalizujem, jer naravno kao i u svakoj grupi, i među osobama sa invaliditetom ima i ovakvih i onakvih pojedinaca, ali to je stvarno individualna stvar i uglavnom povezana sa karakterom. Ljudi sa kojima ja sarađujem su uglavnom veoma aktivni i borbeni, i od njih se može mnogo naučiti, tako da mi je ovaj posao pomogao da malo bolje razumem kako druge tako i sebe.

Pogledi: Kakvi su dalji planovi vaše humanitarne organizanicije kod nas?
Vladimir Čitaković: ''Handicap International'' ima planove da nastavi svoje aktivnosti u Srbiji bar do kraja 2004. godine, a verovatno i posle toga. Naravno, sve naše aktivnosti su uslovljene raspoloživošću određenih finansijskih sredstava, a to je nešto što uvek podrazumeva i veliku dozu neizvesnosti. Trenutno se nalazimo u fazi kada veliki donatori koji su finansirali programe urgencije odlaze, a da se još nisu pojavili donatori zainteresovani za razvojne i dugoročne programe. Mi se nadamo da ćemo obezbediti sredstva da nastavimo aktivnosti koje sada sprovodimo do kraja 2002. godine, a o daljim aktivnostima ćemo moći malo određenije da govorimo verovatno sledeće jeseni.

Razgovor vodila:
Zorica Filipović

 

 
   

Likovna kolonija

 

Kreativna radionica "Vredne ruke"

10 %

Web-prezentacija Draženka Mitrovića

PRIJATELJI UDRUŽENJA
- DONATORI -

QUADRA GRAPHIC

NBS

JASMIL doo ARILJE
JASMIL doo ARILJE

Pepsi

Knjaz Miloš

Coca-Cola

Tehnomarket

 

 

Webmaster:
Ljubica Muzički
Design:
Željko Mićić
zeljkobg@gmail.com

Home   O nama   Dešavanja   Predstoji   Foto album
Drugi o nama   Korisni linkovi   Kontakt   Naš bilten"Pogledi"

 
Zahvaljujemo Ministarstvu rada i socijalne politike (Sektor za zaštitu osoba sa invaliditetom) koje nam je omogućilo izradu web prezentacije.