Udruženje stanara doma ima ogromnu podršku i pomoć u radu od Ustanove Dom za odrasla invalidna lica.
Naš bilten "Pogledi"

Početna strana
O nama
Dešavanja
Predstoji...
Hronologija dogadjaja
Foto album
Video album
Drugi o nama
Korisni linkovi
Kontakt
Naš bilten

Facebook


Programske aktivnosti Udruženja od početka 2006. god. finansira MINRZS (Sektor za osobe sa invaliditetom)

 

Tekstovi iz drugih brojeva >>>

Iz biltena broj 43... novembar/decembar 2007.

RAZGOVOR SA ...

Fredrik Larsson

Fredrik Larsson (33 godine) iz Štokholma, završio Upsalski Fakultet u Švedskoj; političke nauke, slavistika (ruski i srpski / hrvatski / bosanski), retorika, istorija istočne Evrope, socijalni rad; narodni univerzitet u Švedskoj, Institut za Strane Jezike u Beogradu 1998. godine, studija ruskog jezika i književnosti u Moskvi 1995. godine; neformalno obrazovanje u okviru nevladinog sektora. 20 godina bio je aktivan u organizaciji slepih i slabovidih u Švedskoj, a u omladinskoj organizaciji slepih i slabovidih bio je predsednik 1997-1999. godine, te prilično aktivan u jednoj političkoj stranci i tokom dve godine predstavnik te stranke u jednom opštinskom komitetu u svom gradu. Takođe je radio u Švedskom nacionalnom savetu omladinskih organizacija.
Od 2004. do 2007. godine je radio kao koordinator međunarodnih razvojnih projekata u Shia, krovnoj organizaciji Švedskih udruženja osoba sa invaliditetom, koja su aktivna u međunarodnoj razvojnoj saradnji.
Sada je zaposlen u Handicap International.

            Pogledi: S obzirom da imate dugogodišnje iskustvo u socijalno humanitarnom radu, kakva su vaša iskustva o položaju osoba sa invaliditetom (OSI) i socijalne politike u Švedskoj? Da li postoje ustanove za OSI kao kod nas? Kako je sa školovanjem OSI?  
            Fredrik Larsson: U Švedskoj generalno više nema specijalnih škola za OSI. Postoje specijalni razredi za određene grupe dece sa invaliditetom, između ostalog, za decu sa intelektualnim invaliditetom, odnosno posebnim potrebama i za decu sa motornim invaliditetom. Uglavnom, deca koja koriste invalidska kolica, ali su ti razredi integrisani u obične škole. To znači da deca ne moraju napustiti svoju porodicu i ne moraju stanovati u internatima. Postoji i nekoliko srednjih škola za decu sa motornim invaliditetom, ali roditelji i deca imaju pravo izabora, da li žele da pohađaju takvu školu, ili ne. Ako ne, onda je opština zadužena organizovati inkluzivno obrazovanje na mestu gde žive. Društvene službe za OSI, zahvaljujući tome što je Švedska jako decentralizovana, su uglavnom pod finansijskim pokroviteljstvom opštine i finansiraju se isključivo iz državnog i opštinskog poreza.

            Pogledi: Šta mislite o položaju OSI i socijalnoj politici kod nas? Kakva su vaša osnovna zapažanja u poređenju sa Švedskom, ako se zanemare razlike u standardu života i šta je najvažnije sada raditi, odnosno, šta bi bio prioritet u narednom periodu?
            Fredrik Larsson: Smatram da je najvažnije, s obzirom da sad ide proces decentralizacije u Srbiji, kreiranje jakog lokalnog pokreta OSI, koji može aktivno da učestvuje u procesima implementacije zakona na lokalnom nivou i da na opštinskom nivou uspostavlja te standarde i mehanizme, koji omogućavaju i olakšavaju sprovođenje reformi.

            Pogledi: Koji su osnovni ciljevi Share-see u naredom periodu, gde i u čemu će biti pružena najveća podrška?  
            Fredrik Larsson: Glavni prioriteti do sada su bili kreiranje i jačanje organizacija osoba sa invaliditetu (OOSI) i stvaranje mreža među OOSI. Sve je to išlo putem treninga i širenja znanja. Sad smo u situaciji kada treba da podržimo razvoj na lokalnom nivou. Prioriteti su da lokalne OOSI aktivno učestvuju u stvaranju i implementaciji lokalnih planova akcija u oblasti invalidnosti. U tom procesu ćemo koristiti znanja i iskustva, koja smo dobili tokom sprovođenja Share-see do danas. Važno je da sve organizacije nastavljaju uticati na razvoj na svim nivoima društva. Kroz saradnju sa švedskim OOSI i drugim relevantnim akterima. Nadam se da ćemo biti u mogućnosti da kreiramo nekoliko pilot projekata, znači dobri primeri gde su opštine pokrenule implementaciju lokalnih akcionih planova i gde pokret OSI aktivno i uspešno učestvuje u implementaciji i praćenju tih planova.

            Pogledi: Krajem juna bili ste u poseti našoj organizaciji Udruženje stanara Doma (USD), da li ste kroz projekte ili neki drugi vid rada mogli da se upoznate sa našim radom? Šta mislite o nama? Svakako bi nam dobro došle neke vaše sugestije i smernice za delovanje u narednom periodu.
            Fredrik Larsson: Ovo je jako teško pitanje jer sam imao priliku da vas vidim samo na nekoliko sati i zato ne smem dati preporuke ili sugestije.

            Pogledi: Svako ljudsku biće, što je normalno, teži da bude samostalno i nezavisno od drugih, pogotovo kad je u pitanju finasijska nezavisnost. Da bi se to ostvarilo potrebno je zarađivati, odnosno imati adekvatno zaposlenje. Kako i na koji način OSI u vašoj zemlji to ostvaruju?
            Fredrik Larsson: Situacija je jaka komplikovana i kod nas što se zapošljavanja OSI tiče, bez obzira na to što su sistemi za kompenzaciju invaliditeta, različitih vrsta podrške poslodavcima i zaposlenima, praćenje situacije OSI na tržištu rada - jako razvijeni. Nažalost, mnogi dobijaju penziju još od ranog uzrasta i nisu motivisani tražiti druge mogućnosti za sebe. S druge strane je država dosta aktivna u stvaranju rehabilitacionih i edukacionih mera za grupe koje rizikuju da ne nađu posao zbog same invalidnosti, ili zbog sumnje u svoje kapacitete i mogućnosti. Jedan veliki problem, o kome se dosta diskutuje i koji se dosta analizira, je predrasuda i diskriminacija OSI od strane potencijalnih poslodavaca. Iako postoji zakonodavstvo o sprečavanju diskriminacije OSI na tržistu rada, retki su primeri da su OSI dobile spor protiv poslodavca na sudu. Smatra se da je broj nezaposlenih OSI u zemlji oko 50 ili 60 posto.

            Pogledi:  Dugo ste godina politički aktivni, kakva su vaša iskustva na tom polju delovanja? Kod nas u Srbiji je pre tri godine postojala ideja da se formira politička stranka OSI. Međutim, preovladalo je mišljenje da je to samoubistvo za pokret invalida, da li se vi sa tim slažete?
            Fredrik Larsson: Potpuno se slažem. Ja ne smatram da političke stranke treba da organizuju ljude na osnovu pola, nacionalnosti, seksualnih opredelenja, eventualnih invaliditeta itd. Političke stranke moraju zastupati vizije u razvoju društva zasnovane na ideologijama i idejama koje ne isključuju određene grupe građana. Nažalost, to nije danas slučaj ni u jednoj zemlji, ali ipak ne verujem da je rešenje u tome da svaka marginalizovana grupa stvara svoju političku stranku. Ja mislim da je mnogo bolje da pokušamo učestvovati u delatnosti i radu stranaka, koje već postoje i da utičemo na njihove stavove i ponašanje u kreiranju politike i na taj način menjamo to što ne valja u društvu.

            Pogledi: Prilično dobro govorite srpski jezik. Da li je on težak za učenje i kako vam zvuči?
            Fredrik Larsson: Meni je vaš jezik zaista zanimljiv i lep i posebno volim kad pevaju na njemu. Zahvaljujući znanju ruskog jezika, meni nije teško razumeti logiku srpskog i, nadam se, da ga koristim na dosta pravilan način kad pišem i govorim.

            Pogledi: Evo i jedno neminovno pitanje. Kako vam se dopada Srbija, Beograd? Kakvi su naši ljudi (posebno naše žene), naša kuhinja, provod, rakija? Znamo da Šveđani dosta konzumiraju žestoka pića?
            Fredrik Larsson: Ja sam živeo u Beogradu prvi put 1998. i 1999. godine i već tada sam zavoleo grad i atmosferu ovde. Iako se mnogo toga promenilo, ali još uvek mi se sviđa spontanost ljudi i činjenica da je stvarno lako kontaktirati i družiti se sa novim ljudima ovde, a to važi i za žene i za muškarce. Što se vaše hrane i pića tiče mogu da kažem da strašno volim i jedno i drugo. Iako sam vegetarijanac sad mi nije toliko komplikovano nalaziti dobru hranu ovde, kao što je to bio slučaj 1998. godine. Činjenica je da je povrće i voće ovde mnogo kvalitetnije i svežije nego na primer u Švedskoj, zato što ih ne morate uvoziti i to mi je stvarno lepo, jer mnogo volim da kuvam. Žestoka pića pijem samo uz hranu i od vaših, tada najčešće pijem kajsijevaču. Inače, više volim vino i pivo nego jaka pića..

            Pogledi: Za kraj našeg razgovora da vam se zahvalimo na susretljivosti, a vaša poruka za sve nas je...?
            Fredrik Larsson: Hvala lepo i vama! Ja se stvarno nadam da ćemo često sarađivati i da će ta saradnja biti plodotvorna i dovoditi do održivih promena kvaliteta života OSI u ovoj regiji. Na ličnom planu se nadam da ću ovde naći mnogo novih prijatelja i da će moja Švedska porodica uskoro biti u prilici da se preseli u Beograd.

          
                        Razgovor vodila Zorica Filipović

 

 

 
   

Likovna kolonija

 

Kreativna radionica "Vredne ruke"

10 %

Web-prezentacija Draženka Mitrovića

PRIJATELJI UDRUŽENJA
- DONATORI -

QUADRA GRAPHIC

NBS

JASMIL doo ARILJE
JASMIL doo ARILJE

Pepsi

Knjaz Miloš

Coca-Cola

Tehnomarket

 

 

Webmaster:
Ljubica Muzički
Design:
Željko Mićić
zeljkobg@gmail.com

Home   O nama   Dešavanja   Predstoji   Foto album
Drugi o nama   Korisni linkovi   Kontakt   Naš bilten"Pogledi"

 
Zahvaljujemo Ministarstvu rada i socijalne politike (Sektor za zaštitu osoba sa invaliditetom) koje nam je omogućilo izradu web prezentacije.