Naslovna starana
OTVARANJE IZLOŽBE
BEOGRAD

 
 

 

 

 

 

 

 

Izložba “KOLICIMA DO OLIMPA” posvećena je Draženku Mitroviću i njegovim sportskim uspesima sa ciljem da se afirmiše i promoviše sportski duh osoba sa invaliditetom koje već godinama uspešno predstavljaju našu zemlju na međunarodnim takmičenjima. 23.oktobra, 2007.g. otvaranje izložbe u auli Starog dvora grada Beograda podsetilo nas je na izuzetne uspehe ovog vrhunskog sportiste i na ličnom primeru ukazalo da je značajne rezultate moguće ostavariti ako se interesovanja i aktivnosti usmere ka pravom cilju a društvena zajednica to podrži. Zajedno smo napravili korak napred i utemeljili put integracije ka svetu i Paraolimpijadi u Pekingu 2008.g.
Održavanje ove međunarodne kulturne manifestacije pomogli su: Ministarstvo rada i socijalne politike Ministarstvo omladine i sporta Skupština grada Beograda

Reč autoraImpresum