I M P R E S U M

Organizatori izložbe:
Dom za odrasle osobe sa invaliditetom “Dragiša Vitošević” - Zemun
Direktor Velimir Knežević
Koordinator Ivana Zuber

Udruženje stanara Doma
Atletski klub osoba sa invaliditetom “Pogledi”

Autor izložbe
Veljko Smajević

Stručni savetnici
Vesna Mikelić
Branko Mikelić

Elektronsko izdanje izložbe
CD-katalog
Branko Mikelić

Dizajn kataloga
Jelena Balaban

Film
Vasiljević Dejan
SUN PRODUCTION

Fotografije
Arhiv Doma
Aleksandar Branković

Internet prezentacija izložbe na sajtu
http://www.domzaosi.org.yu
*MikelArt *

Štampa
Pekograf - Zemun