Naslovna starana
Dom za odrasla lica sa invaliditetom u saradnji sa Udruženjem stanara Doma i Atletskim klubom osoba sa invaliditetom “Pogledi” realizovao je projekat koji kao izložba o Draženku Mitroviću, jednom od najuspešnijih sportista sa invaliditetom, najboljem sportisti Grada Beograda za 2006.godinu, predstavlja u stvari svojevrsnu afirmaciju mogućnosti ove populacije u celini ali i promociju našeg paraolimpijskog sporta uoči Olimpijade u Pekingu 2008.godine.
Predstavili smo Draženka Mitrovića, bez sumnje kvalitetnog mladog čoveka i vrhunskog sportistu s namerom da ga prikažemo i kao pripadnika populacije sa invaliditetom, korisnika invalidskih kolica, institucionalno zbrinutog – kao podsticaj unapređivanju uslova i položaja života osoba sa invaliditetom i kao afirmacija onoga što ostvaruju i mogu.
Zahvaljujemo svima koji su učestvovali u pripremi i realizaciji ovog projekta a posebno Ministarstvu rada i socijalne politike, Ministarstvu omladine i sporta, Skupštini grada Beograda i Ministarstvu Republike Srpske koji su od početka podržali ideju i projekat i omogućili njegovu realizaciju.